Iføl­ge norm og for­skrift fra produsenten

Ana­ly­tikk

Mine­ra­ler og sal­ter i teknis­ke vann­krets­løp fører til kor­ros­jon og avlei­rin­ger. Syre øde­leg­ger metal­lis­ke mate­ria­ler. Den regel­mes­si­ge varmt­vanns­ana­ly­sen er det førs­te skrit­tet til en pro­blem­fri drift.

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® i‑con­trol-21s

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy