Iføl­ge norm og for­skrift fra produsenten

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® Ana­ly­se­kof­fert Varmtvann

Mine­ra­ler og sal­ter i teknis­ke vann­krets­løp fører til kor­ros­jon og avlei­rin­ger. Syre øde­leg­ger metal­lis­ke materialer.

Den regel­mes­si­ge varmt­vanns­ana­ly­sen er det førs­te skrit­tet til en pro­blem­fri drift.

 

  • pH-ver­di i saltfat­tig vann
  • Ledeev­ne i µS/cm
  • Total hard­he­ts­grad
  • fysi­kals­ke parameter

 

ULIKE EGENSKAPER

PUROTAP® AP-18 °fH
PUROTAP® AP-18 °dH

INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy