Sør­ger for sikkerhet

PUROTAP® EC-18

Mine­ra­ler og sal­ter i teknis­ke vann­krets­løp fører til kor­ros­jon og avlei­rin­ger. Syre øde­leg­ger metal­lis­ke materialer.

Den regel­mes­si­ge varmt­vanns­ana­ly­sen er det førs­te skrit­tet til en pro­blem­fri drift.

INSTRUKSJONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy