For den effek­ti­ve oppvarmingen

ELYSATOR® indus­tri­al

Kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se for stør­re var­me- og kjølesystemer
FUNKSJON

ELYSATOR® er et påli­te­lig kor­ros­jons­bes­kyt­tel­ses­ap­pa­rat som samt­idig fjer­ner sur­stoff og syre fra varmt­van­net og fil­tre­rer avfall. Der­med kan de ver­diful­le metall­kom­po­nen­tene i var­me­sys­te­met bes­kyt­tes mot rust og slam, og feil kan forhindres.

EGNER SEG FOR

Var­me­an­legg med et van­ninn­hold på mer enn 5000 l.

BROSJYRE (PDF)

INSTRUKSJONER 50c — 100c (PDF)

INSTRUKSJONER 260c — 800c (PDF)

INSTRUKSJONER Anode­skif­te (PDF)

Video

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy