ELYSATOR® trio .1

Det kjen­te, med enda mer funksjonalitet!
FUNKSJON

Vår ELYSATOR® trio .1 er det enes­te kor­ros­jons­bes­kyt­tel­ses­ap­pa­ra­tet som kom­bi­ne­rer 4 funk­s­jo­ner i én og sam­me enhet:

  • Avgas­sing via en mikrogassbobleutskiller
  • Anode­bes­kyt­tel­se vha. en anode
  • Magnetgjen­nom­strøm­nings­fil­ter via en høy­ef­fekts magnet
  • nytt også med et utskift­bart filter

 

Det­te bes­kyt­ter de ver­diful­le metall­kom­po­nen­tene i var­me­sys­te­met enda bed­re mot rust og slam og for­hind­rer på den­ne måten feil under driften.

EGNET FOR

Var­me­an­legg i ene­bo­li­ger og fler­fa­mi­lie­hus med et van­ninn­hold på inn­til 5000 l.

Til vårt jubi­le­um har vi pro­du­sert en serie med gyl­len frontplate.

Vari­an­ter

ELYSATOR® trio 10.1, anlegg inn­til 500 l
ELYSATOR® trio 15.1, anlegg inn­til 1500 l
ELYSATOR® trio 25.1, anlegg inn­til 5000 l

BROSJYRE (PDF)

INSTRUKSJONER (PDF)

INSTRUKSJONER HJELPETILKOBLINGSSETT(PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

Video

Pre­vious version

Opti­on

 

 

Manu­el / Anlei­tung (PDF)

ELYSATOR® trio, Neben­an­schluss-Set
ELYSATOR® trio, auxil­lia­ry conec­tion-set
ELYSATOR® trio, ensem­ble de rac­cor­de­mentpour l’in­stal­la­ti­on dans le cir­cuit de dérivation

 

TEST REPORT (PDF)

TRIO — Test­be­richt (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Datenschutz/Impressum