Rust­bes­kyt­tel­se for var­me­an­legg

ELYSATOR® trio

Kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se for mind­re og mel­lom­s­to­re var­me­ap­pa­ra­ter
FUNKSJON

ELYSATOR® trio er det enes­te kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se­sap­pa­ra­tet som samt­idig absor­be­rer og sepa­re­rer aggres­si­ve gas­ser og stoff­er fra varm­t­van­net og fil­tre­rer avfall. Der­med kan de ver­di­ful­le metall­kom­po­nen­te­ne i var­me­sys­te­met bes­kyt­tes mot rust og slam, og feil kan for­hind­res.

EGNER SEG FOR

Var­me­an­legg i enmanns- og fler­manns­bo­li­ger med et van­ninn­hold på inn­til 5000 l.

BROSJYRE (PDF)
INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz