Ingen mine­ra­ler – ingen kalk­ska­der

PUROTAP® expert

FUNKSJON
Mobil øko­lo­gisk ful­lav­s­al­ting av vann fra sprin­gen. Hyper­fil­tre­ring med mem­bran­fil­ter.
Inte­grert måle‑, regu­le­rings- og sik­ker­he­ts­uts­tyr. Fun­ge­rer både med og uten til­ko­p­let strøm.
EGNET FOR
Påf­yl­ling av store var­me- og kjø­le­an­legg iføl­ge VDI 2035, ark 2, SWKI BT 102–01 og Ø‑NORM H 5195–1.
Vann til reng­jø­rings­ar­bei­der (vin­du­er, sol­cel­le­pa­neler, biler etc.)
BROSJYRE (PDF)
INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP® E90

Fil­ter­mem­bra­ner for PUROTAP® expert

FUNKSJON
Hyper­fil­tre­rings­mem­bra­ne­ne fje­r­ner mine­ra­ler og mole­ky­ler i nano­me­terom­rå­det fra van­net.
EGNET FOR
Mem­bra­ner til PUROTAP® expert.
Fil­ter­mem­bra­ne­ne må skif­tes ut med nye etter ca. 100 000 liter.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz