Ingen mine­ra­ler – ingen kalkskader

PUROTAP® expert

FUNKSJON
Mobil øko­lo­gisk ful­lav­sal­ting av vann fra sprin­gen. Hyper­fil­tre­ring med membranfilter.
Inte­grert måle‑, regu­le­rings- og sik­ker­he­ts­uts­tyr. Fun­ge­rer både med og uten til­ko­p­let strøm.
EGNET FOR

Påf­yl­ling av store var­me- og kjø­le­an­legg iføl­ge VDI 2035, SWKI BT 102–01 og Ø‑NORM H 5195–1.
Vann til reng­jørings­ar­bei­der (vin­duer, sol­cel­le­pa­ne­ler, biler etc.)

BROSJYRE (PDF)

INSTRUKSJONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy