Sik­kert oppv­ar­ming­svann iføl­ge norm

PUROTAP® micro

FUNKSJON
Enveis patron med spe­sielt, ser­ti­fi­sert 2‑komponents ionbyt­tings­har­piks til full avsalting.
Far­geomsla­get viser patro­nens filtervirkning.

Meg enkelt vegg­fes­te, slan­ge­til­kopling 2,8 m og inte­grert slangeholder.

EGNET FOR

Sup­p­le­rings­vann for var­me­an­legg og destill­at­likt vann til alle hus­hold­nin­ger (stry­ke­jern, luft­fukter, bil­p­leie eller basis­vann for akva­ri­er etc.). Enkel og sik­ker over­hol­del­se av gjel­den­de for­skrift­er WKI BT 102–01, VDI-for­skrift 2035 og Ø‑NORM H 5195–1.

 

FORBRUKSVARER

PUROTAP® micro blue 

BROSCHYR (PDF)

INSTRUKSJONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
INSTALLATION & USE

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy