Siche­res Hei­zungs­was­ser nach Norm

PUROTAP® pro­fi .1

Påf­yl­lings­vann for stør­re systemer
FUNKSJON
Mobil påf­yl­lings­stas­jon for avmi­ne­ra­li­se­ring av påf­yl­lings­vann i stør­re var­me- og kjøle­sys­temer. Kje­le­ska­der gjen­nom kalk­av­lei­rin­ger for­hind­res. Med alle inte­grer­te måle- og regu­le­rings­ap­pa­ra­ter. Tren­ger ingen strøm­til­k­ob­ling. Har­piks kan ganske enkelt påf­yl­les på stedet, brukt har­piks kan kas­tes med van­lig husholdningsavfall.
EGNER SEG TIL

Varm­e­instal­la­tø­rer i områ­der med høy vann­hard­het, fje­rn­var­me­sys­temer, store anlegg og alle stør­re var­me- eller kjøle­sys­temer med etterf­yl­lings­be­hov > 1000 l p.a.

PREVIOUS VERSION

INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
PUROTAP FILLING
PUROTAP EMPTYING

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Datenschutz/Impressum