Det grun­di­ge skyl­le­ap­pa­ra­tet for var­me­an­legg

SANOL green

Reng­jø­rings­mid­del for var­me- og kjøle­sys­te­mer
FUNKSJON
Reng­jø­rings­mid­de­let til var­me­an­legg SANOL® H‑15 er et spre­dem­id­del for var­me- og kjøle­sys­te­mer som har bevist sin kva­li­tet i man­ge årtier. Varm­e­instal­la­tø­rer set­ter sin lit til den påli­te­li­ge, kost­nads­ef­fek­ti­ve og lett­vin­te spy­lin­gen av var­me­an­leg­get med SANOL® H‑15.

Det rime­li­ge alter­na­ti­vet til en inn­ven­dig sane­ring av røre­ne eller sågar til instal­las­jon av et nytt var­me­an­legg. SANOL® H‑15 green i ny sam­men­set­ning er enda mil­jø­venn­li­ge­re.

EGNER SEG FOR
SANOL H‑15 egner seg til bruk i alle luk­ke­de, vann­fø­ren­de krets­løp­sys­te­mer, slik som f.eks. var­me­an­legg, kjøle­sys­te­mer og teknis­ke anlegg.
BROSJYRE (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz