Det grun­di­ge skyl­le­ap­pa­ra­tet for varmeanlegg

Sanol® H‑15 green

Reng­jørings­mid­del for var­me- og kjølesystemer
FUNKSJON

Reng­jørings­mid­de­let til var­me­an­legg Sanol® H‑15 gree­ner et spre­de­mid­del for var­me- og kjøle­sys­temer som har bevist sin kva­li­tet i man­ge årtier. Var­m­e­instal­la­tø­rer set­ter sin lit til den påli­te­li­ge, kost­n­ads­ef­fek­ti­ve og lett­vin­te spy­lin­gen av var­me­an­leg­get med Sanol® H‑15 green.

Det rime­li­ge alter­na­ti­vet til en inn­ven­dig san­e­ring av røre­ne eller sågar til instal­las­jon av et nytt var­me­an­legg. Sanol® H‑15 green i ny sam­men­set­ning er enda miljøvennligere.

EGNER SEG FOR

Sanol H‑15 egner seg til bruk i alle luk­ke­de, vann­fø­ren­de krets­løp­sys­temer, slik som f.eks. var­me­an­legg, kjøle­sys­temer og teknis­ke anlegg.

BROSJYRE (PDF)

MSDS (PDF)

Video

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy