Enkelt – rens­lig – pålitelig

Sano­mat Berger

Vek­selskyl­le­ap­pa­rat for var­me- og kjølesystemer
FUNKSJON

Som enes­te skyl­le­ap­pa­rat på mark­edet til­byr Sano­mat Ber­ger vek­selskyl­ling med pulse­r­en­de trykkluft- vann­b­landing. Den­ne pro­ses­sen garan­te­rer påli­te­lig og sik­ker reng­jøring av var­me- og kjø­le­an­legg med slam. Gjen­nom vek­selskyl­ling kan til og med gulv­kretser som aller­e­de er til­stop­pet, åpnes igjen.

EGNER SEG FOR
Var­m­e­instal­la­tø­ren som til­byr en pro­fes­jo­nell og sik­ker sys­tem­reng­jøring som fagmann.
BROSJYRE (PDF)
Video

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy