Enkelt – rens­lig – pålitelig

Sano­mat Berger

Vek­selskyl­le­ap­pa­rat for var­me- og kjølesystemer
FUNKSJON

Som enes­te skyl­le­ap­pa­rat på mar­ke­det til­byr Sano­mat Ber­ger vek­selskyl­ling med pul­se­ren­de trykkluft- vann­blan­ding. Den­ne pro­ses­sen garan­te­rer påli­te­lig og sik­ker reng­jø­ring av var­me- og kjø­le­an­legg med slam. Gjen­nom vek­selskyl­ling kan til og med gulvkret­ser som alle­re­de er til­stop­pet, åpnes igjen.

EGNER SEG FOR
Varm­e­instal­la­tø­ren som til­byr en pro­fes­jo­nell og sik­ker sys­tem­reng­jø­ring som fagmann.
BROSJYRE (PDF)
Video
© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy