PUROTAP® i‑con­trol-21s

Inli­ne Cor­ro­sie en geleid­baar­heid monitoren

De PUROTAP® Inli­ne-moni­to­ring geeft per­ma­nent infor­ma­tie over de elek­tri­sche geleid­baar­heid van het sys­te­em­wa­ter om zo cor­ro­sie en aans­lag te detecteren.

 

  • Per­ma­nen­te geleid­baar­heids­me­ting in het secondeninterval
  • Opti­sche led-dis­play met een­vou­di­ge symbolen
  • Vol­gens de geld­en­de normen

VERSCHILLENDE EIGENSCHAPPEN

PUROTAP® i‑con­trol-21s (Set)
PUROTAP® i‑con­trol-21

 

 

PREVIOUS VERSION

HANDLEDING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz

AGB