Siche­res Hei­zungs­was­ser nach Norm

PUROTAP® pro­fi .1

Vul­wa­ter voor gro­te­re systemen

FUNCTIE

Mobiel vul­sta­ti­on voor het demi­ne­ra­li­se­ren van vul­wa­ter in gro­te­re ver­warmings- en koel­sys­te­men. Ket­el­scha­de door kal­kaf­zet­tin­gen wordt ver­me­den. Met alle geïn­te­gre­er­de meet- en regel­ap­pa­ra­tuur. Geen stroo­ma­ans­lui­ting ver­eist. Hars kan een­vou­dig ter pla­atse wor­den bij­ge­vuld, gebruik­te hars mag bij het huis­hou­de­li­jk afval.

GESCHIKT VOOR

ver­warming­s­in­stal­la­teurs die actief zijn in regio’s met een hoge water­hard­heid, sta­ds­ver­warming­ssys­te­men, gro­te instal­la­ties en alle gro­te ver­warmings- of koel­sys­te­men met een bevo­or­ra­dings­be­hoef­te van > 1.000 l per jaar.

PREVIOUS VERSION

HANDLEIDING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP FILLING

PUROTAP EMPTYING

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Datenschutz/Impressum