Een­vou­dig — scho­on — betrouwbaar

Sano­mat Berger

Twee­richtin­gspoel­ap­pa­r­aat voor ver­war­mings- en koelsystemen
FUNCTIE

Als enig spoel­toes­tel op de markt werkt Sano­mat Ber­ger met een twee­richtin­gspoeling met een pul­se­rend pers­lucht-water­meng­sel. Dit pro­ce­dé garan­de­ert een betrouw­ba­re en vei­li­ge rei­ni­ging van dicht­ges­lib­de ver­war­mings- en koel­in­stal­la­ties. Door de twee­richtin­gspoeling kun­nen zelfs ver­stop­te vlo­er­ver­war­ming­scir­cuits weer wor­den open gemaakt.

GESCHIKT VOOR
ver­war­mings­in­stal­la­teurs die als vaklui ook een pro­fes­sio­ne­le en vei­li­ge sys­te­em­rei­ni­ging aanbieden.
PROSPECTUS (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy