Biedt zeker­heid

PUROTAP® PH-18

Mine­ra­len en zou­ten in tech­ni­sche water­cir­cuits zor­gen voor cor­ro­sie en aans­lag. Zuren bescha­di­gen de metaal­ach­ti­ge werkstoffen.

Een regel­ma­ti­ge ana­ly­se van het ver­war­ming­s­wa­ter is de eers­te stap naar een sto­rings­vri­je werking.

HANDLEIDING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz