Produkterna från ELYSATOR Engineering AG används för rengöring och beredning av tekniska vattenkretslopp. Det är framför allt värme- och kylanläggningar, men även motorkretslopp på fartyg och i kraftverk.

Product brochure

Moderna värmeanläggningar behöver tekniskt behandlat vatten

Moderna värmeanläggningar är mer ekonomiska, effektivare och miljövänligare, men reagerar även känsligare på varmvatten. Genom igenslamning, bildning av beläggning eller genom kalk och korrosionsskador uppstår det höga energiförluster och dyra skador i de kompakta värmegeneratorerna.  Redan efter ett år är en försämrad effektivitet på 10-20 % möjlig. Produkterna från ELYSATOR Engineering AG förbättrar effektiviteten och pålitligheten hos ekologiska, moderna värmeanläggningar.

Skärpta normer och riktlinjer förutsätter tekniskt behandlat vatten för att garantin för värmesystemen ska gälla.

 

product_logo_purotap

product_logo_elysator

product_logo_sanol

product_logo_sorbox