ELYSATOR - SKYDDAR SÄKERT

Skador genom rost är ett mycket vanligt problem i värme- och kylanläggningar. Rostpartiklarna orsakar igenslamning, funktionsstörningar och materialskador.

Orsaken för detta är en dålig vattenkvalitet. Genom påfyllningsvattnet och otäta ställen hamnar mineralier, salter och aggressiva gaser i systemvattnet.

ELYSATOR löser dessa problem pålitligt, genom att den eliminerar de aggressiva gaserna ur vattnet och binder sura ämnen på en speciellt legerad offeranod.

Systemet är mätbart och pålitligt, arbetar utan kemi och rekommenderas av kända yrkesförbund, institutioner och tillverkare. Installationen och underhållet är enkla och prisvärda.