Korrosionsskydd för mindre och medelstora värmeanläggningar

elysator_trio_product_picture

FUNKTION

ELYSATOR trio är den enda korrosionsskyddsapparaten, som samtidigt absorberar och separerar aggressiva gaser och ämnen ur värmevattnet och filtrerar ur rester. På så vis är det möjligt att skydda de värdefulla metallkomponenterna i värmesystemet mot rost och slam och att förhindra störningar.

LÄMPAR SIG FÖR

Värmeanläggningar i en- och flerfamiljshus med en vattenvolym på max. 1 500 l.

icon_download_manual2 BROSCHYR
icon_download_prospekt2 BRUKSANVISNING
VIEW
BIM/CAD