Påfyllningsvatten för mindre värmepannor

purotap_easy_product_picture

 

FUNKTION

På enkelt vis filtrerar patronen ut kalk och aggressiva vattenbeståndsdelar ur påfyllningsvattnet. Ett bifogat mätdon gör det möjligt att kontrollera påfyllningsvattnets kvalitet och visar, när patronen är förbrukad. Hartsen kan enkelt fyllas på, förbrukad harts kan kastas i hushållssoporna.

LÄMPAR SIG FÖR

värmeingenjören och serviceteknikern. Bör ingå i alla servicevagnar. En hartsfyllning räcker till för att fylla 2 – 3 värmepannor i enfamiljshus eller ung. 800 l kompletterande vatten. Detta är den billigaste metoden för att tillverka avmineraliserat vatten.