PUROTAP expert

purotap_expert_product_picture

 

FUNKTION

Mobil ekologisk totalavsaltning av kranvatten. Hyperfiltrering med membranfilter.
Med integrerade mät-, regler- och säkerhetsanordningar. Fungerar både med och utan elanslutning.

LÄMPLIG FÖR

Fyllning av stora värme-och kylsystem enligt de tyska föreskrifterna VDI 2035,blad 2 och SWKI BT 102-01 samt den österrikiska standarden Ö-NORM H 5195-1.
Vatten för rengöringsarbeten (fönster, solpaneler, bilar etc.)

Filtermembran för PUROTAP expert

purotap_expert_filtermembrane_product_picture

 

FUNKTION

Hyperfiltreringsmembranet avlägsnar mineraler och molekyler i nanometerområdet ur vattnet.

LÄMPLIGT SOM

Membran i PUROTAP® expert.
Filtermembranet måste bytas ut efter ca 100 000 liter.