Hartset för den nya generationens system med ett definierat överskott av anjonharts för pH-reglering

purotap_nexion_harz

FUNKTION

Beprövat 2-komponents blandbäddsharts med hög andel anjonharts för fullständig avsaltning med reglerat pH-värde. Filtrerar bort kalk och aggressiva salter ur vattnet.
För säkerställande av korrekt och långvarig funktion hos PUROTAP-enheterna rekommenderar vi att man enbart använder PUROTAP blandbäddsharts.

LÄMPLIGT FÖR

framställning av påfyllnings- och spädvatten för den nya generationens byggnadstekniska system. I synnerhet värmepumpar, lågtemperaturvärmesystem, kylanläggningar, tankar för tekniskt vatten.