SANOL - RENGÖRING

När värmesystemen slammas igen, orsakar detta avsevärda störningar. Systemrengöraren SANOL H-15 från ELYSATOR gör det möjligt för fackmannen att rengöra systemet grundligt och tidsbesparande en konkurrenslös arbetshjälp tack vare modernaste fackteknik.

SANOL H-15 tar bort järnoxidslam, lätta järnoxidavlagringar och de rester av kemiska tillsatser som är bundna med dem.

SANOL H-15 är inte frätande och inte giftigt, utan bildar ett stabilt, lösligt komplex med metalloxider (dispersion), som sedan enkelt kan spolas ur.