Rengöringsmedel för värme- och kylsystem

FUNKTION

SANOL® H-15, rengöringsmedlet för värmesystem, är sedan årtionden ett beprövat dispergeringsmedel för värme- och kylsystem. Värmeinstallatörer väljer den pålitliga, prisvärda och enkelt genomförbara värmeanläggningsspolningen med SANOL® H-15.

Det fördelaktiga alternativet till rörsanering eller till och med installation av en ny värmeanläggning. Nya SANOL® H-15 green är ännu miljövänligare.

LÄMPAR SIG FÖR

SANOL H-15 lämpar sig för att användas i alla slutna, vattenförande cirkulationssystem, t.ex. värmeanläggningar, kylsystem och tekniska anläggningar.