SorbOx® - EKOLOGISK OCH EFFEKTIV UPPVÄRMNING

Moderna värmeanläggningar är mycket kompakta och kännetecknas av en hög värmeeffekt. De reagerar dock känsligare på rost, kalk och slam, vilket leder till en minskad värmeeffektivitet. Det finns ingen anläggning som är helt diffusionstät. Förskruvningar, ventilationsventiler och gängövergångar kan ta in luft i anläggningen.
Låga drifttemperaturer, framför allt hos värmepumpar, och ökade saltmängder i akkumulatorer ställer också höga krav på uppvärmningsvattnet.
Produktnyheten SorbOx® är resultatet av 40 års forskning och utveckling av vattentekniken i värmesystem.
Enheten kombinerar de mest betydelsefulla teknikerna på ett perfekt sätt. SorbOx® är lämplig för drift och upprätthållandet av värdet hos moderna, energieffektiva värmesystem.

 

Read more on www.sorbox.com

 

FUNKTION

SorbOx® är det revolutionära och samtidigt enkla vattenfiltret i moderna, energieffektiva värmeanläggningar och sörjer för en långfristig, störningsfri drift. Det har 4 funktioner förpackade i en enhet:

 • Demineralisering av uppvärmningsvattnet för den första och efterföljande påfyllningar. Minskar kalkavlagringar och slambildning. Denna vattenberedning är idag föreskrift.
 • Avskiljare för mikrogasbubblor avlägsnar syre och gaser från cirkulationsvattnet.
 • Anodskydd håller vattnet konstant spänningsfritt och sörjer för en optimal värmeöverföring.
 • Magnetflödesfiltret för cirkulationsvattnet håller tillbaka slam och korrosionspartiklar.

LÄMPAR SIG FÖR

SorbOx® förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten hos ekologiska, moderna värmeanläggningar.

 • Värmepumpsystem
 • Värmevärde värmepanna
 • Värmesystem med solenergi
 • Golv-, vägg- och takvärmesystem
 • Värmeåtervinning
 • Kontrollerad rumsventilation
 • Miljövänlig teknik