Mineraler och salter i tekniska vattenkretslopp kan leda till korrosion och avlagringar. Syra har dessutom en negativ effekt på metallmaterial. En regelbunden analys av varmvattnet är första steget mot en störningsfri drift.

 

 

Aqua Test Quick

Systemvattenanalys enligt SWKI/SIA för idrifttagningen och frågor som måste utredas före idrifttagningen. Mäter den elektriska ledningsförmågan, den sammanlagda hårdheten och pH-värdet.

Aqua Basic Test

Systemvattenanalys enligt SWKI/SIA för en inspektion efter 3 månaders drifttid. Omfattar mätning av klorider, elektrisk ledningsförmåga, sammanlagd hårdhet, pH-värdet liksom en sensorisk kontroll.

Aqua Test Multi

Omfattar mätning av klorider, järn, koppar och syre, elektrisk ledningsförmåga, sammanlagd hårdhet, pH-värdet och en sensorisk kontroll.