Aqua Test Quick

Systemvattenanalys enligt SWKI/SIA för idrifttagningen och frågor som måste utredas före idrifttagningen. Mäter den elektriska ledningsförmågan, den sammanlagda hårdheten och pH-värdet.

Aqua Test Basic

Systemvattenanalys enligt SWKI/SIA för en inspektion efter 3 månaders drifttid. Omfattar mätning av klorider, elektrisk ledningsförmåga, sammanlagd hårdhet, pH-värdet liksom en sensorisk kontroll.

Aqua Test Multi

Omfattar mätning av klorider, järn, koppar och syre, elektrisk ledningsförmåga, sammanlagd hårdhet, pH-värdet och en sensorisk kontroll.