Givaren till patronen

Mineraler och salter i tekniska vattensystem leder till korrosion och avlagringar.
PUROTAP filtrerar aggressiva ämnen från vattnet och möjliggör på så sätt en problemfri drift.

  • Programmerbart gränsvärde
  • Mineralhalt i TDS
  • Konduktivitet i µS/cm

messzaehler