PUROTAP Analysväska Varmvatten

Mineraler och salter i tekniska vattenkretslopp kan leda till korrosion och avlagringar. Syra har dessutom en negativ effekt på metallmaterial.

En regelbunden analys av varmvattnet är första steget mot en störningsfri drift.

  • pH-värme i vatten med låg salthalt
  • Ledningsförmåga i µS/cm
  • Total hårdhet
  • Fysikaliska parametrar