PUROTAP PH-18

Mineraler och salter i tekniska vattenkretslopp kan leda till korrosion och avlagringar. Syra har dessutom en negativ effekt på metallmaterial.

En regelbunden analys av varmvattnet är första steget mot en störningsfri drift.