ELYSATOR® trio .1

Det beprö­va­de med ännu fler funktioner!
FUNKTION

ELYSATOR® trio .1 är det enda kor­ro­si­ons­skyd­det som före­nar 4 funk­tio­ner i en apparat:

  • Urgas­ning med en mikrogasbubbelavskiljare
  • Anod­skydd med hjälp av en offeranod
  • Magnet­flö­des­fil­ter med en högeffektsmagnet
  • Nu även med utbyt­bart filter

På så sätt kan vär­me­sys­te­mets vär­deful­la metall­kom­po­nen­ter skyd­das ännu bätt­re mot rost och slam och där­med före­byg­ga störningar.

LÄMPAR SIG FÖR

Vär­me­sys­tem med upp till 5 000 l vat­ten­ka­pa­ci­tet i en- och flerbostadshus.

Vari­an­ter

ELYSATOR® trio 10.1, sys­tem upp till 500 l
ELYSATOR® trio 15.1, sys­tem upp till 1 500 l
ELYSATOR® trio 25.1, sys­tem upp till 5 000 l

BROSCHYR (PDF)

BRUKSANVISNING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

Video

ELYSATOR trio — Test Report (PDF)

Pre­vious Version 

Opti­on

 

 

Manu­el / Bruksan­vis­ning (PDF)

ELYSATOR® trio, Neben­an­schluss-Set
ELYSATOR® trio, auxil­lia­ry conec­tion-set
ELYSATOR® trio, ensem­ble de rac­cor­de­mentpour l’in­stal­la­ti­on dans le cir­cuit de dérivation

 

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy