Inga mine­ra­ler – inga kalkskador

PUROTAP® expert

FUNKTION
Mobil eko­lo­gisk totalav­salt­ning av kran­vat­ten. Hyper­fil­tre­ring med membranfilter.
Med inte­gre­ra­de mät‑, reg­ler- och säker­he­ts­an­ord­nin­gar. Fun­ge­rar både med och utan elanslutning.
LÄMPLIG FÖR

Fyll­ning av sto­ra vär­me-och kyl­sys­tem enligt de tyska föres­krift­er­na VDI 2035 och SWKI BT 102–01 samt den öster­ri­kis­ka stan­darden Ö‑NORM H 5195–1.
Vat­ten för ren­gö­rings­ar­be­ten (föns­ter, sol­pa­ne­ler, bilar etc.)

BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy