Inga mine­ra­ler – inga kalk­ska­dor

PUROTAP® expert

FUNKTION
Mobil eko­lo­gisk totalav­s­alt­ning av kran­vat­ten. Hyper­fil­tre­ring med mem­bran­fil­ter.
Med inte­gre­rade mät‑, reg­ler- och säker­he­ts­an­ord­nin­gar. Fun­ger­ar både med och utan elans­lut­ning.
LÄMPLIG FÖR
Fyll­ning av sto­ra vär­me-och kyl­sys­tem enligt de tys­ka föres­krifter­na VDI 2035,blad 2 och SWKI BT 102–01 samt den öster­ri­kis­ka stan­darden Ö‑NORM H 5195–1.
Vat­ten för rengö­rings­ar­be­ten (föns­ter, sol­pa­neler, bilar etc.)
BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP® E90

Fil­ter­mem­bran för PUROTAP® expert

FUNKTION
Hyper­fil­tre­rings­mem­bra­net avlägs­nar mine­ra­ler och mole­ky­ler i nano­me­terom­rå­det ur vatt­net.
LÄMPLIG FÖR
Mem­bran i PUROTAP® expert.
Fil­ter­mem­bra­net mås­te bytas ut efter ca 100 000 liter.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz