Inga mine­ra­ler – inga kalk­ska­dor

PUROTAP® lea­der

Avjo­nise­rings­en­het med ersätt­nings­kar­tusch­sys­tem
FUNKTION

Demi­ne­ra­li­se­rings­ag­gre­gat med utbytes­pa­tron. För förs­ta påf­yll­nin­gen och cir­ku­la­ti­ons­av­s­alt­ning. Med inte­gre­rad mät­a­re. Med en fjärr­kon­troll kan exter­na enhe­ter som pum­par och magnet­ven­ti­ler stän­gas av. Stick­kon­takt (mot­tag­a­re) finns som till­val. Utbytes­pa­tro­nen PUROTAP® L60 high­power eller PUROTAP® L50 nexi­on kan sät­tas in i aggre­ga­tet på ett enkelt och rent sätt.

Tråd­lö­sa kon­tak­ten till PUROTAP® lea­der
Med en fjärr­kon­troll kan exter­na enhe­ter som pum­par och magnet­ven­ti­ler stän­gas av. 433.92 MHz.
Med SEV 1011 kon­takt typ 12 (1‑fasig kon­takt enligt schwei­zisk norm)

 

 

LÄMPAR SIG FÖR

PUROTAP® L60 high­power:
Kva­li­tets­harts med hög räck­vidd.
Pas­sar alla anläggnin­gar.
Kapa­ci­tet 60 m³ vid 1°fH / 34 m³ vid 1°dH

PUROTAP® L50 nexi­on:
Hart­set av pre­mi­um­kva­li­tet med ettö­ver­s­kott av anjon­harts. pH-reg­le­ran­de.
Rekom­men­de­ras fram­för allt för den nya genera­tio­nens anläggnin­gar.
Kapa­ci­tet 50 m³ vid 1°fH / 30 m³ vid 1°dH

BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video PUROTAP lea­der
Video Dis­play

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz