Inga mine­ra­ler – inga kalk­ska­dor

PUROTAP® mini

Vägg­sta­ti­on för kom­plet­teran­de vat­ten
FUNKTION
Väg­g­ag­gre­ga­tet i ny design. För demi­ne­ra­li­se­ring av späd­vat­ten i stör­re vär­me- och kyl­sys­tem. Med inte­gre­rad mät­a­re. Krä­ver ingen elans­lut­ning. Med utbyt­bar engångs­pa­tron PUROTAP® 1000. Inte lämp­ligt för fast anslut­ning.
LÄMPAR SIG FÖR
alla stör­re vär­me- eller kyl­sys­tem med ett till­försel­be­hov 50 – 1 000 l p.a.
BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz