Inga mine­ra­ler – inga kalkskador

PUROTAP® mini

Vägg­sta­ti­on för kom­plet­teran­de vatten
FUNKTION
Väg­g­ag­gre­ga­tet i ny design. För demi­ne­ra­li­se­ring av späd­vat­ten i stör­re vär­me- och kyl­sys­tem. Med inte­gre­rad mät­are. Krä­ver ingen elans­lut­ning. Med utbyt­bar engångs­pa­tron PUROTAP® 1000. Inte lämp­ligt för fast anslutning.
LÄMPAR SIG FÖR
alla stör­re vär­me- eller kyl­sys­tem med ett till­försel­be­hov 50 – 1 000 l p.a.
BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy