Säkert upp­värm­nings­vat­ten enligt norm

PUROTAP® pro­fi

Påf­yll­nings­vat­ten för stör­re sys­tem
FUNKTION
Mobil påf­yll­nings­sta­ti­on för att avmi­ne­ra­li­se­ra påf­yll­nings­vatt­net i stör­re vär­me- och kyl­sys­tem. Det­ta för­hin­drar att kalk­av­lag­rin­gar ska­dar pan­nor­na. Med alla inte­gre­rade mät­don och regu­la­to­rer. Behö­ver ingen elans­lut­ning. Hart­sen kan enkelt fyl­las på på plats, för­bru­kad harts kan kas­tas i hus­hållsso­por­na..
LÄMPAR SIG FÖR

Vär­mein­gen­jö­rer i områ­den med hög vat­ten­hård­het, fjärr­vär­me­sys­tem, sto­ra anläggnin­gar och alla stör­re vär­me- eller kyl­sys­tem med ett till­försel­be­hov > 1 000 l p.a.

 

OLIKA EGENSKAPER

PUROTAP® pro­fi 25
PUROTAP® pro­fi 50

BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
PUROTAP FILLING
PUROTAP EMPTYING

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz