Enkel – ren – pålitlig

Sano­mat Berger

Alter­na­ting clea­ning machine
FUNKTION

Som enda spol­ap­pa­rat på mark­na­den bju­der Sano­mat Ber­ger en växels­pol­ning med en pulse­ran­de bland­ning tryck­luft-vat­ten. Det­ta för­fa­ran­de garan­ter­ar en pålit­lig och säker ren­gö­ring av igens­lamm­a­de vär­me- och kyl­an­läggn­in­gar. Tack vare växels­poln­in­gen kan till och med redan tillt­äpp­ta golv­kret­sar öpp­nas igen.

LÄMPAR SIG FÖR
vär­mein­gen­jö­ren, som såsom fack­man erb­ju­der en pro­fes­sio­nell och säker systemrengöring.
BROSCHYR (PDF)
Video

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy