Enligt norm och till­ver­kar­fö­res­krif­ter

Vat­ten­ana­lys

Mine­ra­ler och sal­ter i teknis­ka vat­ten­krets­lopp kan leda till kor­ro­si­on och avlag­rin­gar. Syra har des­s­utom en nega­tiv effekt på metall­ma­te­ri­al. En regel­bun­den ana­lys av varm­vatt­net är förs­ta ste­get mot en stör­nings­fri drift.

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® LFM

PUROTAP® i‑control

PUROTAP® EC‑3

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz