Enligt norm och till­ver­kar­fö­res­krifter

PUROTAP® MC

PUROTAP® mät­d­a­tor för vat­ten kon­trol­lerar kon­ti­nu­er­ligt den elek­tris­ka led­nings­för­mågan, flö­det lik­som tem­pe­ra­tu­ren på tekniskt vat­ten. Genom att anslu­ta en USB-kabel och pas­san­de trans­mit­trar kan data enkelt kon­trol­leras på datorn med hjälp av ett till­höran­de pro­gram.

BROSCHYR (PDF)

BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz