Enligt norm och tillverkarföreskrifter

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® Ana­lys­väs­ka Varmvatten

Mine­ra­ler och sal­ter i teknis­ka vat­ten­krets­lopp kan leda till kor­ro­si­on och avlag­ring­ar. Syra har des­su­tom en nega­tiv effekt på metallmaterial.

En regel­bun­den ana­lys av varm­vatt­net är förs­ta ste­get mot en stör­nings­fri drift.

 

  • pH-vär­me i vat­ten med låg salthalt
  • Led­nings­för­må­ga i µS/cm
  • Total hård­het
  • Fysi­ka­lis­ka parametrar

 

OLIKA EGENSKAPER

PUROTAP® AP-18 °fH
PUROTAP® AP-18 °dH

BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy