Enligt norm och till­ver­kar­fö­res­krif­ter

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® Ana­lys­väs­ka Varm­vat­ten

Mine­ra­ler och sal­ter i teknis­ka vat­ten­krets­lopp kan leda till kor­ro­si­on och avlag­rin­gar. Syra har des­s­utom en nega­tiv effekt på metall­ma­te­ri­al.

En regel­bun­den ana­lys av varm­vatt­net är förs­ta ste­get mot en stör­nings­fri drift.

 

  • pH-vär­me i vat­ten med låg salt­halt
  • Led­nings­för­må­ga i µS/cm
  • Total hård­het
  • Fysi­ka­lis­ka para­me­trar

 

OLIKA EGENSKAPER

PUROTAP® AP-18 °fH
PUROTAP® AP-18 °dH

BRUKSANVISNING (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz