Vattenfiltren från ELYSATOR produceras i huvudsak i Schweiz och används för att rengöra tekniska vattenkretslopp. Det är framför allt värme- och kylanläggningar, men även motorkretslopp på fartyg och i kraftverk. ELYSATOR Engineering AG ser ljust på framtiden med en välfylld portfölj full av produktinnovationer.
ELYSATOR IMAGE BROCHURE
Virtual Tour 1
ELYSATOR PRODUCTS
Virtual Tour 2

Enkel • Anpassningsbar • Hållbar

Enkel

ELYSATOR® är okomplicerad. Vi når vårt mål på det enklaste sättet. Enkel, överblickbar, användarvänlig.

Anpassningsbar

ELYSATOR® passar in. Vår lösning klarar dina uppsatta mål.

Hållbar

Om man kan nå målet på två olika sätt väljer vi den hållbaraste vägen.