ELYSATOR – en schweizisk pionjär inom vattenteknik

Heinrich Rickenbach föddes i Zürich 1931. Direkt efter att han gått som mekaniker- och metallarbetarlärling startade han sitt första företag inom konstruktion och underhåll av vattentekniska anläggningar. Hans bror som hade avlagt examen som elektroingenjör vid Winterthur högskola hjälpte honom i firman. Redan tidigt förstod de att elektrokemi skulle bli en viktig faktor för ”water engineering”. Den vägen verkade kunna bli mer ekonomisk och ekologisk att slå in på jämfört med traditionell vattenkemi. Men början var svår. Miljöhänsyn sattes ännu inte särskilt högt. Och åren gick till stor del åt till forskning och utveckling av de i mångt och mycket visionära idéerna som bröderna hade. Men 1971, med ELYSATOR för värmesystem kom det första genombrottet. Syrediffusion genom plaströr var det stora problemet för den första generationens golvvärme. Kemiska lösningar fungerade inte, men det gjorde den elektrokemiska processen. Och så fick firman namnet efter produkten: ELYSATOR

70-talet – Utveckling av ELYSATOR och grundande av ELYSATOR AG i Zürich

1988 – ELYSATOR blir erkänt som ”Förstklassig teknik”

1991 – Grundande av dotterbolag i Tyskland

2004 – Utveckling och registrering av PUROTAP®

2010 – Spin-off från SHK-branschens största vattenlaboratorium.

2013 – Nybygge i Bilten (Glarnerland)

2013 – Utveckling och patentering av SorbOx®

Vårt säte

M26-8321a

I början av 2013 flyttar ELYSATOR från Wollerau till Bilten i Glarnerland. Produktions- och administrationsbyggnaden byggdes på bara 8 månader. I anslutning till den moderna stålbyggnaden som består av två hallar på totalt 1 200 m2 för produktion och logistik, finns det en administrativ trevåningsbyggnad i traditionell byggstil med en effektiv yta på 1 000 m2.

Manuel Rickenbach:  “Vi är stolta över att våra produkter produceras i Schweiz. Med tekniskt avancerade produktionsanläggningar, innovativa produkter, en sömlös logistik, konsekvent kvalitetssäkring och bra kundservice med utbildningar och teknisk rådgivning sörjer vi för ett optimalt förhållande mellan pris och kvalitet och i slutändan nöjda kunder – det bekräftar även det faktum att vi är marknadsledande i Schweiz.”