Utveckling och teknologi

Det ställs högre krav på vatten för olika sorts teknisk användning än på dricksvatten.

Vi utvecklar vattnet, tills det lämpar sig för den önskade tekniska användningen. Vatten är ständigt i kretslopp. Allteftersom sol och vind lyfter upp det i atmosfären, kondenserar det och når återigen jorden i form av regn eller snö. Vattnet rinner över olika sorters ytor, och genom olika sorters jordtyper och stenlager. Därigenom berikas vattnet över århundradena med olika typer av mineraler och gaser. Vatten finns att få tag på, nästan på varje plats på jorden, men inte längre i överflöd, och väldigt sällan i önskad kvalitet. Vatten måste ofta först behandlas med särskild teknik, innan det lämpar sig för användning för människor. Men för olika sorts teknisk användning ställs ofta högre krav än på dricksvatten. Till exempel måste det ofta vara fritt från gaser, eller måste vara helt fritt från olika mineraler. I dessa fall måste specialbehandling till. Vi kallar det: Engineering water®.

Environment

We take an active role in the preservation of the natural resources by protecting those resources and our environmental performance through the ecological optimisation on of our products and production and distribution processes, as well as improving material cycles.
Användningen av våra produkter påverkar också miljön positivt. Lägre värmekostnader genom låg energiförbrukning, behov av mindre underhåll och varma lokaler. Dessutom får man inte glömma att varje företag som använder våra produkter även skonar miljön.