Tur­val­lis­ta stan­dar­di­en­mu­kais­ta läm­mi­ty­spiiri­vet­tä

PUROTAP® micro

TOIMINTO
Täy­del­li­se­en demi­ne­ral­iso­t­in­ti­in tar­ko­i­tettu ker­ta­käyt­töi­nen eri­kois­pa­truu­na (ser­ti­fio­itu 2‑kom­po­nent­ti-seka­ker­ro­s­hart­si).
Väri­muutos osoit­taa patru­un­an suo­da­tu­ste­hon.

Muka­na yksin­ker­tai­nen seinä­te­li­ne, let­ku­lii­tän­tä 2,8 m ja inte­groitu let­ku­sa­tu­la.

SOPIVUUS

Läm­mi­tyk­sen täy­den­nys­vesi ja demi­ne­ral­i­so­itu vesi koti­ta­loustarpei­si­in (sili­tys­rau­dat, ilman­ko­stut­ti­met, ajo­neu­vo­huol­to, akvaa­rio­iden perus­vesi jne). Hel­ppo ja luo­tett­a­va tapa var­mi­staa nor­mi­vaa­ti­muk­set (SWKI BT 102–01, VDI 2035 s. 2, Ö‑NORM H 5195–1).

 

KULUTUSTAVARAT:

PUROTAP® micro blue

ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
INSTALLATION & USE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz