Tur­val­lis­ta stan­dar­dien­mu­kaista lämmityspiirivettä

PUROTAP® micro

TOIMINTO

Täy­del­li­seen demi­ne­ral­iso­tin­ti­in tar­koi­tet­tu ker­ta­käyt­tö­i­nen eri­kois­pa­truuna (ser­ti­fio­itu 2‑kom­pon­ent­ti-seka­ker­ros­hart­si).
Väri­muu­tos osoit­taa patru­un­an suodatustehon.

Muka­na yksin­ker­tai­nen sein­ä­te­li­ne, let­ku­lii­tän­tä 2,8 m ja inte­gro­itu letkusatula.

SOPIVUUS

Läm­mi­tyk­sen täy­den­nys­ve­si ja demi­ne­ra­li­so­itu vesi kotitaloustarpei­si­in (sili­tys­rau­dat, ilman­ko­stut­ti­met, ajo­neu­vo­huol­to, akvaa­rio­iden perus­ve­si jne). Help­po ja luo­tet­ta­va tapa var­mi­staa nor­mi­vaa­ti­muk­set (SWKI BT 102–01, VDI 2035 , Ö‑NORM H 5195–1).

 

KULUTUSTAVARAT:

PUROTAP® micro blue

ESITE (PDF)

KÄYTTÖOHJE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
INSTALLATION & USE

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy