Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­utta­mia vaurioita

PUROTAP® com­pen­so

Sein­ä­ki­in­nitt­ei­nen täyttövesisäiliö
TOIMINTO
Sein­ä­säi­liö suurem­pien läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­laitt­ei­s­to­jen täyt­tö­ve­den ionip­uh­dist­uk­se­en. Este­tään kalk­keutu­mi­sen aihe­utta­mat vau­ri­ot kat­ti­lois­sa. Toi­mi­t­e­ta­an kai­kil­la mit­taus- ja sää­tö­l­ait­teil­la. Vir­ta­lii­tän­tää ei tar­vi­ta. Sopii esikyt­ket­tä­väk­si auto­maat­ti­sis­sa täyttöjärjestelmissä.
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Kai­kil­le suurem­mil­le läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mil­le, joiden vuo­sit­tai­nen täyt­töt­ar­ve on 50 – 1’000 litraa.

 

ERI OMINAISUUDET

PUROTAP® com­pen­so 2
PUROTAP® com­pen­so 12
PUROTAP® com­pen­so 25
PUROTAP® com­pen­so 50

ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz