Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­uttamia vau­rio­i­ta

PUROTAP® com­pen­so

Sein­ä­ki­in­nitt­ei­nen täyt­tö­ves­i­säi­liö
TOIMINTO
Sein­ä­säi­liö suurem­pi­en läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­laittei­s­to­jen täyt­tö­ve­den ionip­uh­dist­uk­se­en. Estetään kalk­keutu­mi­sen aihe­utta­mat vau­ri­ot kat­ti­lois­sa. Toi­mi­t­e­ta­an kai­kil­la mit­taus- ja sää­tö­l­aitteil­la. Vir­ta­lii­tänt­ää ei tar­vi­ta. Sopii esikyt­ket­tä­väk­si auto­maat­ti­sis­sa täyt­töjär­je­s­tel­mis­sä.
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Kai­kil­le suurem­mil­le läm­pö- ja jääh­dy­tys­jär­je­s­tel­mil­le, joi­den vuo­sit­tai­nen täyt­töt­ar­ve on 50 – 1’000 lit­raa.​

 

ERI OMINAISUUDET

100864  PUROTAP® com­pen­so 2
101037  PUROTAP® com­pen­so 12
100870  PUROTAP® com­pen­so 25
100850  PUROTAP® com­pen­so 50

ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz