Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­ut­ta­mia vaurioita

PUROTAP® com­pen­so

Sein­ä­ki­in­nit­t­ei­nen täyttövesisäiliö
TOIMINTO
Sein­äsäi­liö suurem­pi­en läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­laitt­eis­to­jen täyt­tö­ve­den ionip­uh­distuk­seen. Este­tään kalk­keutu­mi­sen aihe­ut­ta­mat vau­ri­ot kat­ti­lois­sa. Toimi­te­ta­an kai­kil­la mit­taus- ja sää­t­ö­l­ait­teil­la. Vir­ta­lii­tän­tää ei tar­vi­ta. Sopii esikyt­kettä­väk­si auto­maat­ti­sis­sa täyttöjärjestelmissä.
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Kai­kil­le suurem­mil­le läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­jes­tel­mil­le, joiden vuo­sit­tai­nen täyt­töt­ar­ve on 50 – 1’000 litraa.

 

ERI OMINAISUUDET

PUROTAP® com­pen­so 2
PUROTAP® com­pen­so 12
PUROTAP® com­pen­so 25
PUROTAP® com­pen­so 50

ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy