Läm­mi­tyk­sen perus­teel­li­nen huuhtelu

Sanol® H‑15 green

Puh­dis­tu­s­ai­ne läm­pö- ja jäähdytysjärjestelmille

TOIMINTO

Puh­dis­tu­s­ai­ne Sanol® H‑15 green on jo vuo­sikym­menten ajan pitänyt läm­mi­tys- ja jääh­dy­tysjär­jes­tel­mät puh­tai­na. Läm­mi­tys­lait­e­val­mistajat luot­tavat var­ma­an, edul­li­seen ja help­po­käyt­töi­seen Sanol® H‑15 green:iin.

Edul­li­nen vaih­toeh­to put­ki­sa­nee­r­auk­sel­le tai jopa läm­mi­tysjär­jes­tel­män täys­re­mon­til­le. Uusi Sanol® H‑15 green on vie­lä­kin ympäristöystävällisempi.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Sanol® H‑15 sopii käy­tettä­väk­si kai­kis­sa sul­j­et­uis­sa, vettä kul­jet­ta­vis­sa piiri­jär­jes­tel­mis­sä, kuten läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­jes­tel­mis­sä ja tekni­sis­sä laitteistoissa.

ESITE (PDF)

Video

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy