Läm­mi­tyk­sen perus­teel­li­nen huuhtelu

Sanol® — PUHDAS LIETTEENPOISTO

Liet­teen ker­ään­ty­mi­nen läm­pö­jär­jes­tel­mi­in aihe­ut­taa huo­mat­ta­via häi­riö­i­tä. ELYSATOR®-jär­jes­telm­äp­uh­dis­tu­s­ai­ne Sanol® H‑15 mah­dol­li­staa ammat­ti­lais­il­le perus­teel­li­sen ja aikaa sää­stä­vän jär­jes­tel­män puh­distuk­sen. Lyö­mä­tön apu alan uus­im­man teknii­kan ansiosta.

Sanol® H‑15 poi­staa rau­taoks­idi­li­et­teet, kevy­et rau­taoks­idi­ker­ros­tu­mat ja nii­hin sido­tut kemi­al­lis­ten lisäain­ei­den jäänn­ök­set. Sanol® H‑15 ei ole syö­vyt­tä­vä eikä myr­kyl­li­nen se muo­d­o­staa sta­bii­lin, liuken­evan kom­pl­ek­sin metal­liok­s­idi­en kans­sa (disper­sio), joka voida­an poi­staa yksin­ker­tai­ses­ti huuhtelemalla.

TOIMINTO

Sanol® green

Sano­mat Berger

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy