Läm­mi­tyk­sen perus­teel­li­nen huuhtelu

Sanol® — PUHDAS LIETTEENPOISTO

Liet­teen ker­ään­ty­mi­nen läm­pö­jär­je­s­tel­mi­in aihe­ut­taa huo­mat­ta­via häi­riöi­tä. ELYSATOR®-jär­je­s­telm­ä­p­uh­dis­tu­sai­ne Sanol® H‑15 mah­dol­li­staa ammat­ti­lai­s­il­le perus­teel­li­sen ja aikaa sääs­tä­vän jär­je­s­tel­män puh­dist­uk­sen. Lyö­mä­tön apu alan uus­im­man tekniikan ansiosta.

Sanol® H‑15 poi­staa rau­taoks­idi­li­et­teet, kevy­et rau­taoks­idi­ker­ros­tu­mat ja niihin sido­tut kemi­al­lis­ten lisäai­nei­den jäänn­ökset. Sanol® H‑15 ei ole syö­vyt­tä­vä eikä myr­kyl­li­nen se muo­dostaa sta­biilin, liuken­evan kom­pleksin metal­lioks­idi­en kans­sa (disper­sio), joka voida­an poi­staa yksin­ker­tai­ses­ti huuhtelemalla.

TOIMINTO

Sanol® green

Sano­mat Berger

© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy