De grondi­ge spoel­ing van verwarmingssystemen

Sanol® — ZUIVER REINIGEN

Roest­scha­de is in ver­warmings- en koel­in­stal­la­ties een vaak voor­ko­mend pro­bleem. Het sys­teem slibt dicht door de roest­deelt­jes en func­tion­ele sto­r­in­gen en mate­ria­al­scha­de zijn niet uit te sluiten.

Het dichtslib­ben van ver­warming­ssys­te­men zorgt voor aan­zi­en­li­jke sto­r­in­gen. De sys­teem­rei­ni­ger Sanol® H‑15 van ELYSATOR® helpt de vak­man om op grondi­ge wij­ze in wei­nig tijd een sys­teem­rei­ni­ging uit te voe­ren een werk­in­stru­ment zon­der weer­ga dank­zij de imple­men­ta­tie van de aller­nieuws­te vaktechnologie.

Sanol® H‑15 ver­wij­dert ijzer­oxi­des­lib, lich­te ijzer­oxi­deaf­zet­tin­gen en de daar­mee gepaar­de gaan­de restan­ten van che­mi­sche addi­tie­ven. Sanol® H‑15 is niet etsend en niet gif­tig maar het vormt een sta­biel, oplos­baar com­plex van metaal­oxi­den (disper­sie) dat ver­vol­gens heel een­vou­dig weg­ge­spoeld kan worden.

FUNCTIE

Sanol® green

Sano­mat Berger

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy