SANOL - ZUIVER REINIGEN

Roestschade is in verwarmings- en koelinstallaties een vaak voorkomend probleem. Het systeem slibt dicht door de roestdeeltjes en functionele storingen en materiaalschade zijn niet uit te sluiten.

Het dichtslibben van verwarmingssystemen zorgt voor aanzienlijke storingen. De systeemreiniger SANOL H-15 van ELYSATOR helpt de vakman om op grondige wijze in weinig tijd een systeemreiniging uit te voeren een werkinstrument zonder weerga dankzij de implementatie van de allernieuwste vaktechnologie.

SANOL H-15 verwijdert ijzeroxideslib, lichte ijzeroxideafzettingen en de daarmee gepaarde gaande restanten van chemische additieven. SANOL H-15 is niet etsend en niet giftig maar het vormt een stabiel, oplosbaar complex van metaaloxiden (dispersie) dat vervolgens heel eenvoudig weggespoeld kan worden.