De gron­di­ge spoeling van verwarmingssystemen

Sanol® — ZUIVER REINIGEN

Roest­scha­de is in ver­war­mings- en koel­in­stal­la­ties een vaak voor­ko­mend pro­bleem. Het sys­te­em slibt dicht door de roestdeelt­jes en func­tione­le sto­rin­gen en mate­riaal­scha­de zijn niet uit te sluiten.

Het dichts­lib­ben van ver­war­ming­s­sys­te­men zorgt voor aan­zi­en­li­j­ke sto­rin­gen. De sys­te­em­rei­ni­ger Sanol® H‑15 van ELYSATOR® hel­pt de vak­man om op gron­di­ge wij­ze in wei­nig tijd een sys­te­em­rei­ni­ging uit te voe­ren een werk­in­stru­ment zon­der weer­ga dank­zij de imple­men­ta­tie van de aller­nieuws­te vaktechnologie.

Sanol® H‑15 ver­wij­dert ijzer­oxi­des­lib, lich­te ijzer­oxideaf­zet­tin­gen en de daar­mee gepaar­de gaan­de restan­ten van che­mi­sche addi­tie­ven. Sanol® H‑15 is niet etsend en niet gif­tig maar het vormt een sta­biel, oplos­baar com­plex van metaaloxi­den (disper­sie) dat ver­vol­gens heel een­vou­dig weg­ges­poeld kan worden.

FUNCTIE

Sanol® green

Sano­mat Berger

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy