In com­pli­an­ce with stan­dards and manu­fac­tu­rer regu­la­ti­ons

PUROTAP® LFM-20

De meter van patro­nen

Mine­ra­len en zou­ten in tech­ni­sche water­cir­cuits zor­gen voor cor­ro­sie en aans­lag.
PUROTAP® fil­tert de agres­sie­ve stof­fen uit het water en ver­ze­kert zo een sto­rings­vri­je werking.

 

  • Pro­gram­meer­ba­re grens­waar­de
  • Miner­aal­ge­hal­te in TDS
  • geleid­baar­heid in µS/cm

PREVIOUS VERSION

HANDLEIDING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz