Geen mine­ra­len — geen scha­de door kalk

PUROTAP® expert

FUNCTIE
Mobie­le eco­lo­gi­sche demi­ne­ra­li­se­ring van lei­ding­wa­ter. Hyper-fil­tra­tie met membraanfilter.
Meet‑, regel- en vei­lig­heids­ap­pa­ra­tuur zijn geïn­te­gre­erd. Werkt zowel met als zon­der stroomaansluiting.
GESCHIKT VOOR

Voor het vul­len van gro­te ver­warmings- en koel­in­stal­la­ties con­form VDI 2035, SWKI BT 102–01 en Ö‑NORM H 5195–1.
Water voor rei­ni­gings­werk­zaam­he­den (vens­ters, zon­ne­pa­nelen, auto’s, enz.)

PROSPECTUS (PDF)
HANDLEIDING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy