Ingen mine­ra­ler — ingen kalk­ska­der

PUROTAP® expert

FUNKTION
Mobil øko­lo­gisk fuld­s­tæn­dig demi­ne­ra­li­se­ring af almin­de­ligt drikkevand. Hyper­fil­tre­ring vha. mem­bran­fil­ter.
Måle‑, regu­le­rings- og sik­ker­hed­suds­tyr er inte­gre­ret. Fun­ge­rer både med og uden strøm­tils­lut­ning.
EGNET TIL

Påf­yld­ning af store var­me- og køle­an­læg iht. VDI 2035, SWKI BT 102–01 og Ö‑NORM H 5195–1.
Vand til ren­gø­rings­op­ga­ver (vin­du­er, sol­pa­neler, biler etc.)

BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz