Ingen mine­ra­ler — ingen kalkskader

PUROTAP® expert

FUNKTION
Mobil øko­lo­gisk fulds­tæn­dig demi­ne­ra­li­se­ring af almin­de­ligt drikk­evand. Hyper­fil­tre­ring vha. membranfilter.
Måle‑, regu­le­rings- og sik­ker­hed­suds­tyr er inte­gre­ret. Fun­ge­rer både med og uden strømtilslutning.
EGNET TIL

Påf­yld­ning af store var­me- og køle­an­læg iht. VDI 2035, SWKI BT 102–01 og Ö‑NORM H 5195–1.
Vand til ren­gørings­op­ga­ver (vin­duer, sol­pa­ne­ler, biler etc.)

BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy