Den grun­di­ge spul­ing af varmesystemer

Sanol H‑15 green

Ren­gørings­mid­del til var­me- og kølesystemer

FUNKTION

Ren­gørings­mid­let til var­me­sys­temer Sanol® H‑15 green er et disper­ge­rings­mid­del, der er ble­vet genn­em­prø­vet gen­nem årtier for var­me- og køle­sys­temer. Var­m­e­instal­la­tø­rer sto­ler på den påli­de­li­ge, øko­no­mis­ke og spul­ing af var­me­sys­temer med Sanol® H‑15., som er let at udføre.

Det bil­li­ge alter­na­tiv til indven­dig ren­gøring af rør eller for slet ikke at tale om instal­la­ti­on af et nyt var­me­sys­tem. Sanol® H‑15 green er nu end­nu mere miljøvenligt.

EGNET TIL

Sanol® H‑15 er egnet til brug i alle luk­ke­de, vand­fø­ren­de kreds­løbs­sys­temer som var­me­an­læg, køle­sys­temer og teknis­ke anlæg.

BROCHURE (PDF)

Video

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy